“Svi zahtevi koji se pred prevodioca postavljaju su važni ali je jedan najvažniji – preneti misao koja je izražena u izvornom štivu jer prevođenje je jedna od najopasnijih kritika ljudske misli.” Naime, ako misli u tekstu nema, onda se takav tekst ne može prevesti.”

Eugen Verber

Usmeno prevođenje

Organizujemo izlazak sudskog tumača za slovenački jezik na teren kada se zahteva njegovo prisustvo, a takođe i za potrebe prisustvovanja prevodioca na ceremoniji venčanja, overi ugovora i potpisa pred nadležnim organima, ročištima, razgovorima u ambasadama i drugim sastancima.

Rokovi

Rok za naručivanje usluge usmenog prevođenja je 2 do 5 radnih dana pre datuma događaja, kada Vam je potreban prevodilac.