Apostille je overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Apostille pečatom potvrđuje se verodostojnost pečata i potpisa službene osobe, koji se nalaze na određenoj ispravi ali ne i sadržaj same isprave.
Pre donošenja dokumenta na prevod, potrebno je da utvrdite da li Vaš dokument treba da bude overen Apostilom. Ukoliko je to potrebno, morate prvo overiti originalni dokument u sudu opštine na čijoj teritoriji je dokument izdat i nakon toga sudski tumač Vam prevodi ujedno dokument i apostile pečat. U Beogradu ovaj pečat stavlja prvi osnovni sud, u ulici Nikole Tesle 42a. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima, overavaju se u sudovima u tim gradovima.
Svaki prevod se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. U najvećem broju slučajeva prevod se povezuje sa kopijom dokumenta. U pravnom prometu kopija je prihvatljiva ako je prethodno overena kod javnog beležnika, koji svojim potpisom i pečatom garantuju identičnost kopije sa originalom.
Ako poslodavac ili institucija zahtevaju da vaše kopije budu overene, onda ih morate overiti kod javnog beležnika, pre donošenja same dokumentacije na prevod, jer se osim sadržaja dokumenta prevodi i notarska overa (javnobeležnički zapis).
Sve prevode čuvamo u arhivi najmanje godinu dana. Ako su vam potrebne dodatne kopije prevoda, potrebno je da nas obavestite mejlom i poručite novi izvode prevoda. Prevod se ponovo ne naplaćuje, snosite samo troškove štampanja i povezivanja prevoda i dokumenata.
Poslednjih nekoliko godina je sve više u upotrebi evropska forma CV-ja. Ovaj CV daje hronološki prikaz vašeg obrazovanja, radnog iskustva, ličnih podataka, znanja i veština. Pregledan je i lako se čita, što je za buduće poslodavce veoma važno.

Toplo Vam preporučujemo da koristite evropski format Cv-ija jer će on svakako ostaviti bolji utisak na Vaše buduće poslodavce ili konzulat ambasade ako tamo predajete svoju radnu biografiju.

Šta je zapravo Evropski CV? Standardni obrazac, propisan na nivo EU, koji sadrži sve elementarne rubrike poput; lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i sl., a koje zapravo Vi treba da popunite. Evropski CV ima već gotov, jedinstven i atraktivan dizajn. Vaše je samo da se pobrinete za pravilan unos podataka naravno, bez pravopisnih i gramatičkih grešaka. Ne zanemarujte izgled i kvalitet papira ako CV predajete kao štampani dokument.

Slovenačku verziju evropskog CV-ija možete pronaći na linku u nastavku:
https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/examples

U slučaju da nemate elementarno znanje slovenačkog jezika i ne možete sami da popunite CV stojimo Vam na raspolaganju.